Екологія візуальності: стратегії, концепти, проекти

Черкаси, видавець Чабаненко Ю. А., 2015. 216 сторінок.

Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції “Екологія візуальності: стратегії, концепти, проекти” включає доповіді учасників конференції, які публікуються в авторській редакції. В матеріалах збірника висвітлено актуальні питання дослідження візуальності в контексті філософської, естетичної та мистецтвознавчої рефлексії, наукові та прикладні аспекти її вивчення, запропоновано різні підходи до рішення існуючих проблем екології візуальності та можливі шляхи подальшого розвитку візуальної культури.

Translate this page:

Translate »