Ольга Петрова. "Комедія" Данте Аліґ’єрі. Мистецький коментар XIV—XX століть

Київ, Факт, 2009. 424 сторінки.

Книга художника, доктора філософії, кандидата мистецтвознавства, профе­сора Ольги Петрової є дослідженням Дантової традиції в образотворчому мистец­тві Європи XIV—XX століть. У монографії, де систематизовано розлогий історико-культурний пласт, репрезентовано основні художні пам’ятки тих митців, які у мініатюрах, фресках, скульптурі, у станковому живописі та в ілюстрованих цик­лах розвинули потужну Дантеану від часів пізнього Середньовіччя аж до ери Постмодернізму. Життя образів “Божественної комедії” у Часі та Просторі є стрижневою ідеєю книги. Автор дослідив еволюцію у поглядах художників на літе­ратурний шедевр та унаочнив, як позачасова актуальність, футурологічність обра­зів “Комедії” у кожну нову добу формує традицію співбесіди з Данте як із сучасни­ком. Автор аргументує шляхи актуалізації поеми у свідомості та творчості майст­рів від Мікеланджело аж до авангардистів XX століття. У цьому, новаторство концепції О. Петрової та унікальність монографії.
Видання розраховано на академічне коло знавців літератури та мистецтва, на інтелектуальну молодь та на ширшу аудиторію, яка цікавиться поезією Данте та резонансом генія в культурі Європи. Українською та англійською мовами.

Translate »