Фотокнигу Софії Яблонської видано накладом у 100 екземплярів

Фотокнигу Софії Яблонської видано накладом у 100 екземплярів

Софія Яблонська - мандрівниця, письменниця, кінодокументалістка; єдина українка, яка у 1930-х роках об`їздила усю Азію та інші екзотичні країни. Ця книга вперше презентує Яблонську як талановитого фотографа.
Придбати зараз

ІВАН АПОЛЛОНОВ

1933

Іван Аполлонов

Іван Аполлонов

Іван Григорович Аполлонов народився 28 квітня 1933 року в с. Веселий Поділ Полтавської області. У 1960 році закінчив Ленінградське вище художньо-промислове учи­лище ім. В. Г. Мухіної за спеціальністю художника декоративного мистецтва. Також його вчителями були Б. Смирнов, В. Марков, В. Васильківський, Ф. Ентеліс.

У 1960 році Аполлонов починає працювати на Київському заводі художнього скла, де тоді в основному створювалися вироби побутового призначення, проводилися перші конкурси зразків масового скла. У 1970 році він став стар­шим художником заводу. За малюнками Івана Аполлонова було виконано численні набори кели­хів, чарок, прибори для компоту, квасу, води, декоративні блюда, вази для квітів.

З 1960 року бере участь у республіканських, всесоюзних та зарубіжних виставках. Його роботи здобули високу оцінку громадськості. Багато творів художника зберігається у музеях України.

Мистецтво Івана Григоровича Аполлонова позначене оригінальністю задуму, ліричністю світосприй­няття, своєрідним використанням мистецьких традицій, високою майстерністю. Діапазон творчості художника надзвичайно широкий. Він створював масові, серійні, унікальні творів — від побу­тового посуду зі скла і кришталю до декоративних предметів для жит­лового інтер’єру, від скульптурних композицій з гутного скла до експериментальних робіт, виконаних у різному матеріалі різноманітною тех­нікою.
Аполлонов — природжений скляр. Саме у склі знайшов він уні­версальний засіб художнього втілення образів реального світу, взаємо­дії його пластичних і змістових зв’язків.

Завжди несподівані, асоціативні композиції художника позначені неабияким смаком та відчуттям міри. Яскравим прикладом образності є композиція “Тополі”, що ніби “оживляє” поезію великого Кобзаря. У цьому творі скло виступає як матеріал пластичних ефектів та кольо­рових фантазій. “Тополі” здатні “жити” в інтер’єрі навіть поряд з речами, що не не­суть емоційного заряду. Кожна з ваз-скульптур — цілком закінчена річ. А вся композиція — плід високих почуттів, що сповнюють душу митця. Поезія Тараса Шевченка надихнула Аполлонова на створення робіт, що викли­кають ліричний і, разом з тим, урочистий настрій. Це і декоративні кри­шталеві блюда “Кобзар”, “Реве та стогне Дніпр широкий”, і подарун­кові келихи “Тече вода з-під явора” та “І мене в сім’ї великій”.

У 1970-80-і роки митець створює оригінальні, емоційно-виразні композиції — “Морська хвиля”, “Лісова фантазія”, “Лісова пісня”, “Прапори”, “Кантата”, “Верби”, “Садок вишневий коло хати”. Майстер завжди вибирає сюжети прості, життєві: він оспівує при­роду в її невпинному русі і оновленні, землю, весіннє квітування і золо­то осені, мудрість зими і щедрість літа.

Казковість і поетичність, реальність і фантастика переплелися у лі­ніях і формах декоративних ваз “Листя горобини”, “Квіти”, “Мороз”, “Мімоза”, “Ліс”, “Ноктюрн”, “Аметист”, “Каштани Києва”. Художник використовує найрізноманітнішу колористичну гаму. Феєрія, справж­нє свято кольору підсилюється фактурою, яка досягається різною техні­кою обробки. Тактовність матового гравірування по кришталю, “делі­катність” створюваного мотиву виявляють тонкий смак майстра.

Книги про Івана Аполлонова:

Translate this page:

Українські художники

Всі художники
'
Share This