Фотокнигу Софії Яблонської видано накладом у 100 екземплярів

Фотокнигу Софії Яблонської видано накладом у 100 екземплярів

Софія Яблонська - мандрівниця, письменниця, кінодокументалістка; єдина українка, яка у 1930-х роках об`їздила усю Азію та інші екзотичні країни. Ця книга вперше презентує Яблонську як талановитого фотографа.
Придбати зараз

КОСТЯНТИН ПІСКОРСЬКИЙ

1892–1922

Костянтин Піскорський

Костянтин Піскорський

Творчість Костянтина Піскорського належить до маловивченого періоду українського мистецтва 1920-х років і є унікальним явищем в історії культури України.

Син професора, доктора всесвітньої історії, він отримав гарну освіту. У дитинстві з батьками побував за кордоном – в Іспанії і Франції, багато часу провів у мальовничих куточках України. А потім працював і творив в реаліях життя своєї Батьківщини на переломі епох і суспільного устрою під час революційних подій 1905-о, лютого 1 жовтня 1917-о років, Першої світової і громадянської воєн 20-х років XX століття.

За фахом юрист, Піскорський все життя малював, і коли у віці 27 років вступив у Києві в Академію мистецтв до професора Георгія Нарбута, уже сформувався як самобутній майстер, автор картин, що в майбутньо­му ввійшли в золотий фонд вітчизняного мистецтва. Його композиції були представлені на Першій виставці профспілки художників Києва, куди Піскорського прийняли 1920-о року.

Його композиції різного часу належать до напрямків футуризму, авангарду і переважно сецесії. Творчість Піскорського збігається з явищами мистецького життя Європи того періоду і демонструє, що Україна незалежно і одночасно з іншими країнами Європи розвивала авангардні напрямки мистецтва. Феномен особистості художника складається із багатогран­ності його художніх і культурних зацікавлень. Він створив власну систему філософських поглядів, які спираються на розуміння єдності релігії, філософії та науки. Його світосприймання пройняте глибоким космізмом і еманацією світового розуму в процесі творчості. Костянтинові Піскорському вдалося передбачити багато явищ у духовному житті XX сторіччя і висловити свої передчуття у статтях, листах і композиціях. Його художня і філософська спадщина зберігає актуальність і в наш час.

Як син свого народу, Костянтин Піскорський розділив його долю і в лихоліття 1920-х років, помер від тифу в 30 років.

У творчому доробку художника майже сто графічних композицій, ілюстрацій до літературних творів, розписів по дереву. Цікава історія твор­чої спадщини Піскорського – майже 50 років після його смерті – з 1922-о року родина зберігала праці художника вдома і тим врятувала їх від поборників соціалістичного реалізму та під час фашистської окупації…

У 1970-х роках про творчість: Костянтина Піскорського з’явилися публікації у вітчизняних журналах і монографіях. Його роботи експону­валися на вітчизняних і міжнародних виставках (Український авангард, Загреб, 1991). Нині праці Костянтина Піскорського зберігаються в Націо­нальному художньому музеї України, ЦДАЛМ України, Музеї історії Києва, родинному архіві.

Українські художники

Всі художники
'
Share This