100 років колекції Державного музею українського народного декоративного мистецтва. Збірник наукових праць

Київ, АртЕк, 2002. 248 сторінок.

Збірник наукових праць за редакцією доктора мистецтвознавства М. Р. Селівачова.
До збірника ввійшли статті 38 авторів із провідних музейних і науково-дослідних закладів Києва, Львова, Трускавця, Івано-Франківська, Калуги (Росія). Розглядаються питання історії мистецького музейництва в Києві й інших містах України, його суспільної ролі, комплектації окремих збірок, доля деяких найбільш цінних експонатів. Особлива увага приділена висвітленню багатогранної діяльності фундаторів музею – Миколи Біляшівського, Данила й Вадима Щербаківських та ін. Аналізуються також загальні проблеми розвитку, дослідження та популяризації декоративного мистецтва, зокрема, новітніми електронними засобами. Більшість статей підготовлена за матеріалами доповідей, повідомлень і дискусій ювілейної наукової конференції, що відбулася в ДМУНДМ 23-24 грудня 1999 року.
В книзі близько 80 чорно-білих ілюстрацій і графічних таблиць. Значна частина з них публікується вперше.
Для науковців, музейників, художників, викладачів і студентів мистецьких навчальних закладів і всіх зацікавлених проблемами розвитку та збереження художньої культури.

ЗМІСТ

Передмова

З ІСТОРІЇ МУЗЕЮ ТА ЙОГО ЗБІРКИ, СУСПІЛЬНА РОЛЬ МУЗЕЙНИЦТВА

Розсошинська Н. Державний музей українського народного декоративного мистецтва.

Біляшівський М. Брама в країну майстрів.

Піскун В. Микола Федотович Біляшівський – вчений і державний діяч

Шовкопляс Г. Данило Щербаківський і музей

Франко О. Архів Вадима Щербаківського в Празі.

Атлантова Л. Родовід Щербаківських.

Білоус Л., Пуцко В. Хрест Ларіона Іваницького.

Романова Т. До концепції побудови експозиції розділу художньої обробки дерева та кістки.

Кравець-Нестеркова О., Кисляков К. До проблеми взаємодії народног та церковного шитва центральної та східної України ХУІІІ – початку ХІХ ст.

Клименко О. Колекція опішнянської кераміки в зібранні ДМУНДМ.

Мішутіна Н. Про повернення в колекцію частини кераміки, вивезеної до Німеччини під час Другої світової війни.

Крамарева О. Гравіроване скло в колекції ДМУНДМ.

Нечипоренко Т. Келих князя Михайла Сервація Корибута-Вишневецького.

Іванова О. Межигірський фаянс ХІХ ст. у колекції НІМУ.

Петрикова Ф. Фаянсові писанки Києво-Межигір’я.

Школьна-Кротевич О. Кераміка Михайла Жука в колекції ДМУНДМ.

Могилевський В. Роль музею в підготовці мистецтвознавців.

Чегусова З. Професійне декоративне мистецтво в ДМУНДМ.

Жоголь Л. Наш музей – наш дім.

ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ, ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ ДЕКОРАТИВНОГО МИСТЕЦТВА

Романець Т. До проблеми класифікації народного мистецтва.

Селівачов М. Український енциклопедичний словник народного мистецтва: обґрунтування проекту.

Омелян О. Символіка дерев, деревини та деревообробництва Біблії та фольклорі.

Смолій Ю. Творчий аспект проблеми “народний майстер – збирач” у малюванні Тетяни Пати з колекції ДМУНДМ.

Юр М. Іконографія розписів мальованих скринь.

Юсова Н. Особливості орнаментики народної вишивки Буковинського Поділля в альбомі “Народне мистецтво Галичини і Буковини. В 1916-1917 рр війни”.

Бушак С. “Козаки-Мамаї” та проблема “народного примітива”.

Шестаков С. Взаємовплив професійного та народного мистецтва на прикладі творчості Ганни Собачко, Василя Довгошиї та Євмена Пшеченка.

Сержант Л. Особливості творчого стилю Єлизавети Миронової.

Пошивайло І. Антропоморфність і зооморфність гончарних виробів Опішного.

Бєляєва А. Досвід етнокультурних впливів на розвиток української кераміки.

Сом-Сердюкова О. Образна трансформація у творах митців київської школи художнього скла ІІ половини 1980-1990-х рр..

Білас-Березова О. Деякі аспекти творчого доробку Михайла Біласа.

Кузенко П. Кам’яна надмогильна пластика Карпат.

Пошивайло Т. Історичні передумови створення музею Івана Гончара.

Максимович К. На шляху до вузівського музею.

Бабенко М. Інтерактивні комп’ютерні технології як новий засіб популяризації музейних зібрань.

Кисляков К., Козаченко О. Український міжмузейний центр і репрезентація культурної спадщини України.

Рішення наукової конференції, присвяченої 100-річчю колекції музею.

Хроніка виставок музею.

Наукові співробітники музею.

Наукові співробітники, що працювали в музеї.

Матеріали до бібліографії видань музею, публікацій експонатів, друкованих праць співробітників.

Про авторів збірника, рецензентів і членів редакційної колегії.

Анотований перелік ілюстрацій.

Умовні скорочення.

Summary.

Translate this page:

Книги

Всі книги
Translate »