А. А. Жаборюк. Мистецтво живопису і графіки на Україні в першій половині і середині XIX століття

Київ-Одеса, Вища школа, 1983.

Київ-Одеса, Вища школа, 1983.

У монографії досліджується історичний розвиток мистецтва живопису і графіки в Україні в першій половині і середині 19-о сторіччя; простежується процес становлення й утвердження реалізму в українському образотворчому мистецтві; характеризується творчість найбільш визначних художників – живописців і графіків, які жили й працювали в Україні в цю добу (В. Тропінін, К. Павлов, А. Мокрицький, Є. Крендовський, В. Штернберг, Г. Лапченко, Л. Жемчужников, І. Соколов, К. Трутовський та ін.), визначається їхнє місце в історії національного образотворчого мистецтва. Головну увагу приділено розглядові творчої спадщини Т. Г. Шевченка – найвидатнішого українського художника першої половини – середини 19-о сторіччя.

Translate »