Анатолій Макаров. Світло українського бароко

Київ, Мистецтво, 1994. 155 сторінок.

Київ, Мистецтво, 1994. 155 сторінок.

У книзі відомого українського дослідника літератури й мистецтва йдеться про барокову культуру 17-18 століть. Автор виходить за межі звичних проблем мистецтвознавства й історії літератури. Музичні, поетичні, малярські твори, філософські трактати й архітектурні ансамблі цікавлять його насамперед як виразники особливого стану душі й стилю мислення.
Ці нариси писались для тих читачів, яких цікавить специфіка українського художнього світосприймання, шляхи його формування і розвитку. Але водночас вони адресовані й широкому колу читачів, усім, хто цікавиться глибинними питаннями розвитку української культури.

Translate this page:

Книги

Всі книги
Translate »