Екологія візуальності: стратегії, концепти, проекти

Черкаси, видавець Чабаненко Ю. А., 2015. 216 сторінок.

Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції “Екологія візуальності: стратегії, концепти, проекти” включає доповіді учасників конференції, які публікуються в авторській редакції. В матеріалах збірника висвітлено актуальні питання дослідження візуальності в контексті філософської, естетичної та мистецтвознавчої рефлексії, наукові та прикладні аспекти її вивчення, запропоновано різні підходи до рішення існуючих проблем екології візуальності та можливі шляхи подальшого розвитку візуальної культури.

Translate »