Галина Івашків. Збірка кераміки Петра Лінинського

Львів, Інститут народознавстава НАН України, 2010. 280 сторінок.

У виданні проаналізовано українську кераміку, яку упродовж сорока років збирав, реставрував і реконструював Петро Лінинський (1920-2003). Збірку складають кахлі 16-18 століть, кераміка археологічних культуре, вироби декоративно-ужиткового характеру 16-20 століть із відомих гончарних центрів України, а також фрагменти кахель та посуду, які не піддаються реконструкції.
Ця колекція – вагома джерельна база для наукових досліджень. Більшість із пам`яток вперше введена в науковий обіг. У виданні висвітлено сторінки з біографії, збирацьку і творчу діяльність П. Лінинського, поміщено спогади рідних та колег.
Для науковців, викладачів, студентів, музейних працівників та шанувальників української культури.

Translate this page:

Книги

Всі книги
Translate »