Н. Д. Манучарова. Декоративно-прикладне мистецтво Української РСР

Київ, Видавництво Академії архітектури Української РСР, 1952.

Книга “Декоративно-прикладне мистецтво Української РСР” складена
за матеріалами виставки народної творчості і художньої промисловості,
проведеної у 1949 році, у рік славного десятиріччя возз’єднання українських земель в єдиній Українській Радянській соціалістичній республіці.
Вона відбиває розвиток в умовах радянської держави художньої майстерності українського народу, яка виявилась у різних галузях художньої промисловості: килимарстві, декоративному розпису, вишивці, кераміці, художній обробці дерева та інших матеріалів. На конкретних прикладах експонатів виставки показаний розквіт декоративного мистецтва Радянської України, творча співдружність народних майстрів і художників-професіоналів.
Альбом включає 108 ілюстрацій, на яких зображені кращі і найбільш
типові для декоративного мистецтва Української РСР зразки.

Translate this page:

Книги

Всі книги
Translate »