С. Й. Сидорович. Художня тканина західних областей УРСР

Київ, Наукова думка, 1979. 156 сторінок.

Київ, Наукова думка, 1979. 156 сторінок.

У монографії досліджено розвиток ткацького виробництва в західних областях України 19-початку 20 століть, здійснено класифікацію тканин за територіальним принциплм і побутовим призначенням, показано технічні прийоми виготовлення художньої тканини.

Знайшли відображення в книзі і питання орнаментальних композицій народних тканин.

Розраховано на мистецтвознавців, етнографів, художників.

Translate this page:

Книги

Всі книги
Translate »