Тетяна Огнєва. Театр і кіно у контексті мистецтвознавчих концепцій початку ХХ століття

Київ, Вадекс, 2014. 432 сторінки.

У монографії висвітлено розвиток і трансформація театрального мистецтва наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття та мистецтва кіно першої третини ХХ століття. Основну увагу автора привернули новаторські тенденціі, характерні для зламу сторіч, варіативність трактування реалізму, натуралізму, модернізму та соціалістичного реалізму по відношенню до театрального та кіномистецтва. Важливим аспектом розробки вищеозначеної проблематики автор вважає поняття художнього образу в театрі й кіно та пошуки духовних абсолютів у теоретичних і практичних втіленнях культури першої третини ХХ столітя. Значну частину дослідження присвячено українському театру, сценографії і кіно початку ХХ століття у контексті європейських мистецьких тенденцій, чому сприяло використання літературних та мистецьких джерел, журналів і альманахів, що виходили друком у 1920—30 роках. Світлини, що пропонуються увазі читача, також було взято з друкованих джерел того часу.

Translate this page:

Translate »