Українське сакральне мистецтво: традиції, сучасність, перспективи

Львів, Свічадо, 1994. 166 сторінок.

Львів, Свічадо, 1994. 166 сторінок.

У збірнику вміщено матеріали Міжнародної наукової конференції (Львів, 4-5 травня 1993 року), на якій порушено низку питань у галузі українського скарального мистецтва, його історії, схоронності та перспектив вивчення, розвитку і популяризації. Матеріали зацікавлять всіх, хто бажає знати минуле нашого краю, його духовність, як взаємозв`язок релігії, християнської моралі і художнього творення.

Translate »