В. Александрович. Покров Богородиці. Українська середньовічна іконографія

Львів, 2010. 472 сторінки.

Львів, 2010. 472 сторінки.

Дослідження пропонує тлумачення Покрову Богородиці як перенесеної на старокиївський ґрунт ранньохристиянського сприйняття, розвинутого самостійним явищем національної релігійної традиції. Українська іконографія Покрову реалізувала ідею опіки Богородиці, утверджену в Києві за часів Ярослава Мудрого, опіку-покровительство витлумачено поняттям покрову. Розроблена в XIII ст. іконографія Богородиці в молитві за рід людський виходила від зображень в апсидах, нав’язуючи до підтвердження місії Заступниці у влахернському видінні святого Андрія Юродивого. Упродовж XIIІ-XIV ст. вона поширилася й на Північну та Північно-Східну Русь. Від XIII до кінця XVI ст. знані з українських та давніших російських пам’яток поодинокі схеми змінювали одна одну, відображаючи ево­люцію шанування Богородиці у духовній традиції Київської митрополії. Від XV ст. через залучення мінейної служби та Акафісту акцент переміщено на уславлення Заступниці. Покров Богородиці та його мистецька реалізація – єдиний так послідовно розбудований у колі східнохристиянської культури приклад самостійного розроблення візантійської богородичної традиції.

Translate »