Віктор Вечерський. Українська спадщина: Історико-культурологічні ессе

Київ, Видавництво Інституту проблем сучасного мистецтва, 2004. 343 сторінки.

Київ, Видавництво Інституту проблем сучасного мистецтва, 2004. 343 сторінки.

Книжка містить історико-культурологічні статті та ессеї, що писалися протягом 1994-2004 років. Вони присвячені малодослідженим або свідомо замовчуваним у попередні десятиліття аспектам і феноменам української національної спадщини – храмовій архітектурі, національній еліті, феномену українському степу, окремим реґіонам (Крим), містам (Глухів), пам’ятникам (Шевченківський меморіал у Каневі), видатним постатям (Д. Донцов, Г. Логвин). Книжка добре ілюстрована, у тому числі рідкісними іконографічними матеріалами. Розрахована на широкого читача, зацікавленого краєзнавством, українською історією та культурою.

Translate »