Візуальність в контексті культурних практик

Черкаси, Брама-Україна, 2011. 232 сторінки.

Збірник матеріалів другої Всеукраїнської конференції “Візуальність в контексті культурних практик” включає доповіді учасників конференції, які публікуються в авторській редакції. Дослідження візуальності у контексті культурних практик створює міждисциплінарне поле для полілогу культурологів, філософів, дизайнерів, музеєзнавців, що обумовлено необхідністю пошуку нових параметрів її вивчення в умовах інформаційної культури.

Translate this page:

Книги

Всі книги
Translate »