Ярослав Тарас. Українська сакральна дерев`яна архітектура. Ілюстрований словник-довідник

Львів, Національна Академія наук України, Інститут народознавства, 2006. 521 сторінка.

Львів, Національна Академія наук України, Інститут народознавства, 2006. 521 сторінка.

Словник-довідник містить визначення майже 500 термінів і понять сакрального дерев’яного будівництва, які розкривають багатовіковий розвиток української сакральної архітектури, як важливої складової світової культури. Побудований у вигляді статей, які грунтуються на літописних, архівних і літературних джерелах; у ньому вперше подається маловідома українська термінологія, яка створювалася протягом століть як в надрах власної будівельної культури, так і на основі запозичень. Призначена для істориків, архітекторів, етнологів, мистецтвознавців, викладачів і студентів, а також шанувальників української минувшини.

Translate this page:

Книги

Всі книги
Translate »