Федір Вовк. Студії з української етнографії та антропології: нова редакція

Харків, Видавець Савчук О. О., 2015. 464 сторінки, 199 ілюстрацій.

Харків, Видавець Савчук О. О., 2015. 464 сторінки, 199 ілюстрацій.

Книгу складають класичні праці видатного українського етнографа та антрополога Федора Кіндратовича Вовка (Хведір Вовк, Theodor Vovk, Theodor Volkov) (1847–1918): “Антропологічні особливості українського народу” (1916), “Етнографічні особливості українського народу” (1916), “Шлюбний ритуал і обряди на Україні” (1890), “Сани в похоронному ритуалі на Україні” (1896).

Будучи представником французької антропологічної школи Федір Кіндратович використав новітню методологію досліджень і на свій час написав чи не перше комплексне дослідження з етнографії українців. Особливості землеробської культури, ведення господарства, одяг, житло, звичаї, обряди та вірування українців – неповний перелік тем, які Ви знайдете у виданні. Окрему, надзвичайно цікаву, працю Федір Вовк присвятив шлюбному ритуалу, детально аналізуючи всі етапи українського весілля.

Видання здійснене в новій українській редакції, адже пропоновані тексти в оригіналі були написані французькою та російською мовами. Праці супроводжені примітками сучасних фахівців (пп. Олена Таран, Світлана Маховська, Юлія Буйських). Оригінальні ілюстрації збережено, бібліографію вивірено та уточнено. Для зручності користування книгою укладено іменний та предметний покажчики.

Отже, книга є енциклопедією української традиційної культури й буде корисним учням та вчителям загальноосвітніх шкіл, студентам та викладачам ВИШів, а також усім, хто цікавиться українською культурою.

Дивись також:
Федір Вовк

Translate this page:

Книги

Всі книги
Translate »