Михайло Драґан. Українські деревляні церкви. Генеза і розвій форм: в двох частинах

Харків, Видавець Савчук О. О., 2014. 450 с.торінок, 273 ілюстрації.

Харків, Видавець Савчук О. О., 2014. 450 сторінок, 273 ілюстрації.

Перевидання фундаментального двотомовика Михайла Драґана “Українські деревляні церкви” здійснюється вперше від 1937-о року з доповненнями та усуненням неточностей першого видання. Перший том — текстовий, другий — ілюстративний — налічує більше 150 якісних світлин дерев’яних церков Галичини, зроблених у 1920–1930-і роки.

До видання розроблено примітки; удосконалено предметно-географічний покажчик: розташування населених пунктів приведено у відповідність до сучасного адміністративно-територіального поділу, дати побудови церков уточнено. Книга може бути залучена до навчального процесу.

Translate this page:

Книги

Всі книги
Translate »