Українська дитяча книга 1920-х років у фондах Педагогічного музею України. Каталог-путівник

Київ, ПМУ, 2018. 116 сторінок.

У каталозі-путівнику представлено бібліографічну та фактологічну інформацію про масив видань для дітей зазначеного періоду, наявних у музейному зібранні. Видання складається із двох частин: каталогу з бібліографічними описами всіх видань 1920-х рр., що зберігаються в музеї, та науково-довідкового апарату (покажчики та анотовані покажчики). Видання є четвертим випуском серії «Бібліофонд Педагогічного музею» і адресовано книгознавцям, музейним та бібліотечним працівникам, студентам та всім, хто цікавиться історією української освіти та книговидання.

Translate this page:

Книги

Всі книги
Translate »