Українська дитяча література 1940-х років у фондах Педагогічного музею України. Каталог-путівник

Вінниця, Видавець ФОП Кушнір Ю. В., 2021. 134 сторінки.

У каталозі-путівнику представлено бібліографічну та фактологічну інформацію про масив літератури для дітей зазначеного періоду, наявних у музейному зібранні. Видання складається із двох частин: каталогу з бібліографічними описами всіх видань 1940-х рр., що зберігаються в музеї, та науково-довідкового апарату. Каталог-путівник є шостим випуском серії «Бібліофонд Педагогічного музею» і адресований книгознавцям, музейним, бібліотечним працівникам та всім, хто цікавиться історією української освіти та книговидання.

Translate this page:

Книги

Всі книги
Translate »