ВІКТОР ГРИГОР`ЄВ

1903-19??

Віктор Михайлович Григор`єв народився у Рязані у 1903-у році. Початкову художню освіту він дістав у студії професора З. С. Шмельова в м. Сапожок, Рязанської губернії. Пізніше (з 1925 по 1930 рік) у Ленінграді він навчався в школі живопису і малювання професора А. П. Ейсснера. Великий вплив на Григор`єва мав художник-сатирик Б. І. Антоновський.

Багаторічна робота Григор’єва над мультиплікаційними фільмами сприяла формуванню чіткої графічної манери. Специфіка мультиплікаційного ма­люнка значною мірою обумовила те, що сюжети творів художника легко читаються, розвинула “режисерські” навиxки в організації ма­теріалу, важливі для ілюстратора.

Григор`єв з однаковим успіхом працює в галузі політичної і побу­тової сатири, в галузі журнальної і книжкової ілюстрації (особливо значне місце серед ілюстрацій Григор`єва належить малюнкам до ди­тячої книги).

Відразу ж після переїзду до Києва у 1944-у році Григор`єв починає співпрацювати з журналом “Перець”. Його роботи принесли йому визнання читачів. Сатиричним малюнкам Григор`єва притаманна та міра гротесковості типових образів, яка робить їх реалістично пере­конливими, життєво правдивими. А вичерпність характеристик, про­думаність кожного сюжетного елемента надають роботам художника захоплюючої розповідальності.

Окремо слід відзначити майстерність Григор`єва-анімаліста, завдяки якій він так успішно вирішує сюжети малюнків, де діють тварини, де задум виражений мовою байки.

Важливе місце у творчому доробку художника займають ілюстрації до дитячих книг, виконані Григор`євим спільно з дружиною Кірою Поляковою. У них оживають герої улюблених дитячих книжок: Буратіно, Незнайко, Бар­вінок. Уміння організувати матеріал великою мірою визначило ху­дожню якість ілюстрацій до дитячої книги. Створюючи зримі образи героїв, художники прагнуть до того, щоб кожен з них гранично ви­явив себе. У цих ілюстраційних серіях ніде не порушується ритм розповідання, зберігається єдність образів, тісний взаємозв`язок героїв. Тож ілюстрації не тільки розкривають змісту книги, але й поглиблюють, збагачують його.

Книги про Віктора Григор`єва:

Книги з ілюстраціями Віктора Григор`єва і Кіри Полякової:

Translate this page:

Українські художники

Всі художники
Translate »