СЕРГІЙ СВІТОСЛАВСЬКИЙ

1857–1931

Сергій Світославський

Сергій Світославський

Світославський — видатний український худож­ник-пейзажист, член Товариства пересувних художніх виставок. Митець з яскраво вираженою творчою індивідуальністю, Світославський глибоко відчував поезію життя, чарівну красу рідної при­роди, яку правдиво і тонко умів передати в своїх карти­нах і етюдах.
Його роботи, написані у гармонійній живописній га­мі, позначені самобутньою емоційністю.

Велике значення у формуванні творчого обличчя ху­дожника мали роки навчання Світославського у Москов­ському училищі живопису, скульптури і зодчест­ва (1875-1883) у відомого російського живописця-пейзажиста О. К. Саврасова. Уже своєю першою учнівською роботою “З вікна Московського училища живопи­су” (1878) Світославський привертає увагу художньої громадськості. Цю картину з учнівської виставки при­дбав для своєї галереї П. М. Третьяков. Після закінчен­ня училища у 1883 році починається самостійний творчий шлях художника. Цей шлях протягом багатьох років був тісно пов’язаний з діяльністю Товариства пересувних ху­дожніх виставок, у яких Світославський бере участь з 1884 року. Найбільш плідними у творчій роботі художника були 1880-90-і роки, коли він жив спочатку в Москві, а пізніше у Києві. У ці роки ним були створені найбільш відомі полотна: “Дворик”, “Напровесні” (1887), “Двір весною”, “Пором на Дніпрі”, “Воли на оранці” (1891), “Вечір в степу”, “Вулиця повітового міста” (1895), “Миргород”, “Заготівля льоду”, “Розлив Дніпра”, “Зима” (1905).

Невтомний мандрівник (тільки в Середній Азії ху­дожник побував двічі), людина кипучої вдачі, передових поглядів, Світославський у своїх творах оспівує рідну природу у нерозривному зв’язку з життям простої лю­дини. Її присутність завжди відчувається у пейзажах ху­дожника; їй присвятив він свій яскравий талант.

Книги про Сергія Світославського:

  • Попова С. І. Свєтославський. 1955.
  • Сергій Іванович Світославський. Альбом. Київ, 1961.
  • Сергій Світославський. Альбом. Київ, Мистецтво, 1989.
  • Сергій Світославський. Альбом. Київ, Артанія Нова, 2004.

Translate this page:

Українські художники

Всі художники
Translate »