Культура і побут населення України

Київ, Либідь, 1993. 288 сторінок.

Видання друге, доповнене та перероблене. Перше видання цієї книжки (1991 рік) стало водночас і першим знайомством читача з оригінальним систематизованим посібником з українського народознавства. У другому, доповненому і переробленому виданні з урахуванням новітніх даних подано огляд основних етапів етнічної історії України, розвитку різноманітних сфер матеріальної та духовної культури її населення, містяться відомості про українську діаспору та її культурні надбання. Для науковців, студентів, усіх, хто цікавиться історією та етнографією рідного краю.

Translate this page:

Translate »