Л. Міляєва, Г. Логвин. Українське мистецтво XIV — першої половини XVII століть

Київ, Мистецтво, 1963.

Київ, Мистецтво, 1963.

Серія Бесіди з історії мистецтва.

Л. С. Міляєвою написані вступна частина в розділі “Українське мистецтво другої половини XVI — першої половини XVII ст.” та підрозділи “Образотворче мистецтво”.
Г. Н. Логвиним написані вступна частина в розділі “Українське мистецтво XIV — першої половини XVI ст.” та підрозділи “Архітектура”.

Translate this page:

Книги

Всі книги
Translate »