Е. Турчинская. Авангард на Дальнем Востоке: "Зеленая кошка", Бурлюк и другие

Санкт-Петербург, Алетейя, 2011. 196 страниц.

Монографія присвячена маловідомій історії авангардного мистецтва на Далекому Сході Росії. Відтворена цілісна картина розвитку далекосхідного мистецтва Росії в 1910-1920-х рр .; введений в науковий обіг, систематизовано та узагальнено принципово новий фактичний і образотворчий матеріал авангардного мистецтва Росії та Японії, зокрема, групи художників “Зелена кішка” і Літературно-мистецького об’єднання; виявлені художні особливості та визначено місце далекосхідного мистецтва в загальній картині вітчизняного образотворчого мистецтва 1910-1920-х рр. Знайомство з даними матеріалами допоможе глибшому розумінню витоків формування російського авангарду, і особливостей його образної структури, закономірностей його еволюції в цілому.

Дивись також:

Давид Бурлюк

Translate this page:

Книги

Всі книги
Translate »