Нариси з історії українського декоративно-прикладного мистецтва

Львів, Видавництво Львівського університету, 1969. 192 сторінки.

Редакційна колегія П. Жолтовський, Ю. Лащук, О. Чарновський. Відповідальний редактор Я. Запаско.

Translate this page:

Книги

Всі книги
Translate »