О. С. Найден. Орнамент українського народного розпису

Київ, Наукова думка, 1989. 79 сторінок.

Київ, Наукова думка, 1989. 79 сторінок.

В монографії розглядаються естетичні і семантичні особливості орнаменту українського народного розпису. На великому і різноманітному матеріалі аналізуються схожість і відмінності орнаменту різних місцевостей і регіонів, простежується характер його змін в часі, загальні і локальні закономірності розвитку. Для мистецтвознавців, художників, реставраторів, викладачів і студентів художніх вузів.

Translate this page:

Translate »