Т. М. Ткачук, К. Л. Тимус. Галицькі керімічні плитки із рельєфними зображеннями та гончарні клейма. Каталог

Галич, 1997 рік. 60 сторінок.

Галич, 1997 рік. 60 сторінок.

З фондів Історичного музею у с. Крилос Національного заповідника “Давній Галич” у м. Галичі. Кераміка Галича княжої доби – унікальне явище в історії української культури. Каталог керамічних плиток з фігурними зображеннями, гончарних клейм, що зберігаються у фондах Національного заповідника “Давній Галич”, доповнює загальну кількість наукових джерел вивчення мистецтва давнього Галича. Авторами зроблено мистецтвознавчий аналіз зображень на плитках, розглянуто символізм їхніх сюжетів, прослідковано витоки ідей орнаментально-пластичних образів. Комплексне вивчення дозволяє відтворити процес виготовлення плиток, їх застосування як елементів декору в горизонтальних та вертикальних конструкціях давніх храмів та палацових споруд.
Опис клейм на денцях посуду дає можливість ознайомитись з унікальними, досі невідомими зразками, які не мають аналогів серед галицької кераміки 11-13 століть.

Translate this page:

Книги

Всі книги
Translate »