Українська дитяча література 1930-х років у фондах Педагогічного музею України. Каталог-путівник

Вінниця, Видавець ФОП Кушнір Ю. В., 2019. 144 сторінки.

У каталозі-путівнику представлено бібліографічну та
фактологічну інформацію про масив видань для дітей зазначеного періоду,
наявних у музейному зібранні. Видання складається із двох частин:
каталогу з бібліографічними описами всіх видань 1930-х рр., що
зберігаються в музеї, та науково-довідкового апарату.
Видання є п’ятим випуском серії «Бібліофонд Педагогічного музею»
і адресовано книгознавцям, музейним та бібліотечним працівникам,
студентам та всім, хто цікавиться історією української освіти та
книговидання.

Translate this page:

Книги

Всі книги
Translate »