Георгій Булашев. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях

Київ, Довіра, 1992. 416 сторінок.

Космогонічні українські народні погляди та вірування. Усім, хто не байдужий до духовних набутків свого народу, кого цікавить українська космогонія, міфологія, легенди та перекази про світотвір, про рослинний та тваринний світ, народна асторологія — загалом легенди від часів язичництва до початку минулого століття, прислужиться це унікальне видання, що вперше зявилося друком на початку ХХ століття. Опублікована свого часу російською мовою, сьогодні ця унікальна книга повертається до своїх витоків. Переклад Юрія Буряка. Художнє оформлення Володимира Гарбуза

Translate this page:

Книги

Всі книги
Translate »