Нариси з історії кіномистецтва України

Київ, Інтертехнологія, 2006. 860 сторінок.

“Нариси з історії кіномистецтва України” є колективним системним дослідженням, що ставить за мету осягнення складного процесу становлення й розвитку вітчизняного кінематографа протягом ХХ століття. Попри те, що існують видані в попередні десятиліття ґрунтовні праці з історії кіно, незастережним залишається той факт, що кожна епоха потребує свого осмислення історичних процесів і явищ. Ідеєю видання є поглиблення, систематизація знань про історію становлення, розвитку та сучасні тенденції кінематографа України. В основу наукових розвідок покладено логіку та специфіку історичного руху самого кінопроцесу. Концептуальна структуризація теми передбачає не тільки підсумок досвіду досліджень ігрового та неігрового кінематографа, а й організації кіно освіти, становлення вітчизняних шкіл (операторської, акторської) на визначених хронологічних відтинках, у певних соціокультурних контекстах. Видання може виявитися корисним широкому колу читачів: кінознавцям, культурологам – всім, кого цікавить історія кінематографа. Книга може бути використана як навчальний посібник у межах курсів історії вітчизняної художньої культури для викладачів та студентів вузів.

Translate this page:

Книги

Всі книги
Translate »