О. К. Виноградов. Океан

Київ, Наукова думка, 1976. 192 сторінки.

Серія Горизонти науки і техніки масової багатосерійної науково-популярної бібліотеки Людина. Суспільство. Прогрес з широкого кола актуальних питань науки, техніки, культури та суспільного життя.

Проблема взаємовідносин між людиною й навколишнім середовищем, у тому числі й Світовим океаном, стає вельми актуальною в зв’язку з необхідністю задовольняти всезростаючі потреби людей у промисловій та харчовій сировині й водночас забезпечувати відтворення біологічних ресурсів морів і океанів, щоб зберегти на планеті сприятливі умови для існування майбутніх поколінь. Бурхливий розвиток промисловості вже спричинився до того, що багато районів Світового океану дуже забруднені токсичними для водяних тварин і рослин речовинами. Збереження й розширення біологічної продуктивності морів та океанів є важливим і надзвичайно складним завданням глобального характеру.

У книжці викладено не лише цікаві відомості про використання живих ресурсів Світового океану людьми, а й показано масштаби його забруднення токсичними речовинами, проаналізовано наслідки цього сумного явища, перелічено деякі заходи, вживані людством для захисту морського середовища та його мешканців від забруднення. Книжка розрахована на широке коло читачів.

Translate this page:

Translate »