Ярослав Тарас. Мікрорентґени української пам'яті

Львів, Апріорі, 2017. 112 сторінок.

Висвітлюється діяльність комплексної історико-етнографічної експедиції в 1994—2003 рр. у радіоактивно забруднених територіях Полісся, дається характеристика зони відчуження, описується життя поліщуків в екстремальних умовах, описується враження від окремих сіл, висвітлюється робота міліції, влади, водіїв у зоні, змальовані окремі портрети членів експедиції, показано природнє самовідновлення екосистем, зафіксовано новітній фольклор, що витворився під час роботи членів експедиції з респондентами. Ключові слова: Полісся, Чорнобиль, зона відчуження, народознавство, природа, матеріальна та духовна культура. 

Translate this page:

Книги

Всі книги
Translate »