Народознавчі зошити, № 2 — 1997

№2 за 1997 рік. 64 сторінки.

Двомісячник Інституту народознавства Національної Академії Наук України. Виходить з січня 1995 року у м. Львові. Наклад 500 примірників.

Translate this page:

Книги

Всі книги
Translate »