Олеся Авраменко. Терези долі Віктора Зарецького. Творчий шлях митця крізь призму процесів трансформації художнього життя в Україні 50-80-х років 20-о століття

Київ, Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ України, 2011. 298 сторінок.

Київ, Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ України, 2011. 298 сторінок.

Монографічне дослідження творчості відомого українського художника другої половини 20-о століття Віктора Івановича Зарецького (1925-1990) написане на підставі аналізу його творчого доробку та особистих зустрічей і низки інтерв`ю авторки монографії з художником у 1987-1990-х роках. Уперше досліджене феноменологічне явище історії образотворчого мистецтва не лише комплексно, а й на прикладі мистецької долі й життєвої драми певної особистості. У такий спосіб висвітлені трансформації художньої свідомості в Україні 1950-80-х. Монографія демонструє процес зміни моделей функціонування образотворчості в Україні другої половини 20-о століття, може слугувати джерелом для подальшого вивчення творчості Віктора Зарецького та розуміння художнього життя, що вирувало в Україні в зазначений час.
Книга стане у пригоді не лише спеціалістам з предмету, а й широкому загалу читачів для усвідомлення культурних і духовних процесів в Україні другої половини 20-о століття.

Дивись також:

Віктор Зарецький

Translate this page:

Книги

Всі книги
Translate »