Олеся Авраменко. Терези долі Віктора Зарецького. Творчий шлях митця крізь призму процесів трансформації художнього життя в Україні 50-80-х років ХХ століття

Київ, Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ України, 2011. 298 сторінок.

Київ, Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ України, 2011. 298 сторінок.

Монографічне дослідження творчості відомого українського художника другої половини 20-о століття Віктора Івановича Зарецького (1925-1990) написане на підставі аналізу його творчого доробку та особистих зустрічей і низки інтерв`ю авторки монографії з художником у 1987-1990-х роках. Уперше досліджене феноменологічне явище історії образотворчого мистецтва не лише комплексно, а й на прикладі мистецької долі й життєвої драми певної особистості. У такий спосіб висвітлені трансформації художньої свідомості в Україні 1950-80-х. Монографія демонструє процес зміни моделей функціонування образотворчості в Україні другої половини 20-о століття, може слугувати джерелом для подальшого вивчення творчості Віктора Зарецького та розуміння художнього життя, що вирувало в Україні в зазначений час.
Книга стане у пригоді не лише спеціалістам з предмету, а й широкому загалу читачів для усвідомлення культурних і духовних процесів в Україні другої половини 20-о століття.

Дивись також:

Віктор Зарецький

Translate this page:

Книги

Всі книги
Translate »