Орест Макойда. Осип Сорохтей

Львів, Кварт, 2018. 214 сторінок.

У монографії висвітлюється життєвий та творчий шлях станіславівського художни­ка — графіка Осипа Сорохтея, проаналізовані основні життєві етапи становлення творчої особистості митця. Вперше в українській мистецтвознавчій науці розглядається проблема індивідуального творчого методу Осипа Сорохтея у серії робіт на біблійну темати­ку. На основі цих творів розглядається глибинна концепція духовних та морально-етичних пошуків митця.
Студії чисельної спадщини художника дозволили отримати актуальні знання про стилістичну концепцію митця, що доповнює цілісність розгляду експресіоністичної течії в українському мистецтві. Детальний аналіз творів Сорохтея засвідчив їхнє пряме відно­шення до цієї європейської авангардної течії початку XX століття. Своєрідні та неповторні форми, етнокультурні особливості художник трансформує у руслі експресіоністичної пара­дигми. До наукового обігу залучено значну кількість унікальних творів, світлин та матері­алів з приватного архіву, що в повноті представляють творчість Осипа Сорохтея як само­бутнє явище українського авангарду.

Translate this page:

Книги

Всі книги
Translate »