Виклади давньослов`янських легенд, або міфологія, укладена Я. Ф. Головацьким

Київ, Довіра, 1991.

Книга занурює нас у дивовижний світ міфології давніх слов`ян. Тут пускається в обіг багатющий фактичний матеріал, зібраний під час численних експедицій. Ілюстрації Володимира Гарбуза.

Translate this page:

Книги

Всі книги
Translate »