ТОП-10 картин Климента Редька

Ексклюзив Бібліотеки українського мистецтва

 Текст: Катерина Лебедєва

 

“Акуратно займаюся математикою, захопився її безконечністю”

Найбільш активним періодом творчості художника Климента Редька (1897-1956) стала перша половина 1920-х років. Тоді він працював під впливом Василя Кандинського та Казимира Малевича; створив серію картин, виразними елементами яких стали виключно лінії та геометричні фігури у ритмічному поєднанні. Картин таких небагато, але й досі вони вражають…

Климент Редько народився у місті Холм на Західній Україні, у селянській родині. Навчався в Іконописній майстерні Києво-Печерської Лаври (1910-1914), у школі Спілки заохочення мистецтв у Миколи Реріха (1914-1918), в Українській Академії мистецтв у Микола Бурачека та Михайла Бойчука (1918-1919), у київській студії Олександри Екстер (1919), у Василя Кандинського у ВХУТЕМАСі (1920-22). Дружив з Василем Чекригіним та Соломоном Нікрітіним; багато спілкувався з українськими художниками. Після встановлення в Україні радянської влади Редько працював у Київських художньо-декоративних майстернях – брав участь у святкових оформленнях міста. Цей період свого життя митець детально змалював у автобіографічній повісті “Зіниці сонця”, яка і досі є безцінним джерелом інформації про художній процес в Україні кінця 1910-х років.

Тоді Климент Редько захоплювався теоріями поєднання науки і мистецтва, розробляв вчення про “електроорганізм”, реалізовуючи його в серії робіт 1920-х років. “Акуратно займаюся математикою, захопився її безконечністю”, – писав художник. Найвідомішою його картиною сміливо можна назвати “Повстання” (1924-1925) – примарний ромб з фігурою Володимира Леніна у центрі. “Вождя” оточують фігури соратників – зменшуються по мірі віддалення від центру.

Климент Редько на планері. Франція, 1933 рік.
Климент Редько на своїй виставці. СРСР, 1943 рік.

Перед тем, як потрапити в Третьяковську галерею, картина була у колекції Георгія Костакі, який у 1977 році написав на звороті: “Картина века, самое великое произведение революционной России. Георгий Костаки. Москва, 14 апреля 77 года”.

Наступний визначний цикл робіт Климента Редька був створений ним у результаті мандрівки на Біле море; зокрема відомі картини “Мурман” та “Опівнічне сонце (Північне сяйво)” (обидві – 1925). Митець використовує свої наукові знання для живописного втілення світла – природного, на відміну від електроенергії, створеною людиною. Редько вигадує термін “свечєнізм”. Свечєнізм – це коли знання законів світла визначає будову кольору і форми. “Світло – найвищий прояв матерії”, – резюмує Климент Миколайович.

У 1927-1935 митець жив у Парижі, створюючи переважно пейзажі і портрети. Роботи його вже були далекими від авангарду та кубізму початку 1920-х років; мали комерційний успіх. Редько був членом Паризької групи українських художників (Олекса Грищенко, Микола Глущенко, Михайло Андрієнко-Нечитайло). Цей факт, а також місце народження та освіта, яку Редько отримав у Києві, дозволяють умовно зарахувати його до українських художників. Майже 10 років він прожив у Парижі. А вже коли повернувся до Москви і аж до самої смерті не створив нічого визначного; життя його було важким: цькували як такого, що знаходився “під впливом західної культури”.

Творчість Климента Редька – яскрава психоделійна сторінка в історії українського мистецтва. Саме українського, чому маємо незаперечний доказ: лист удови художника Тетяни до Миколи Глущенка (від серпня 1968 року): “Формирование Климента как художника и как человека произошло в Киеве… Нельзя отделять его от Украины, когда он является ее сыном”.

ТОП-10 картин Климента Редька

Климент Редько

Уривок з автобіографічної повісті “Зіниці сонця”:

Кто же они – эти скромные молодые и уже сложившиеся мастера? С кем по выполнению государственного заказа счастливые обстоятельства позволили встретиться и испытать дарование в коллективном устремлении? С кем предстояло встретиться и учиться друг у друга, вкладывая приобретенный опыт в новую ступень нашего развития? С кем надлежало стремиться к единой мечте – испытывать глубокие наслаждения культуры, быть награждённым результатами удававшегося достижения в искусстве? Кто носил самые гордые идеалы современности? Кто был самый отличный из нас, какая плеяда воплотителей выдвинулась в формах искусства, выражая великую революцию? Молодые энтузиасты, таланты и герои. Кто они, повинующиеся массам – воспевающие их и ведущие к добру, к красоте?

На выполнение общественного заказа явился Вася Чекрыгин. – Из принципа, – сказал он мне при первой встрече, – не желаю заходить в мастерскую Академии. Меня интересуют плакаты, а не ученические полотна, написанные с обнажённой натурщицы.

В этот период Чекрыгин проявлял себя более как мыслитель-теоретик, чем живописец. Он продолжал близко дружить с декоратором Исааком Рабиновичем, который создал к празднику огромного размера замечательный кубический плакат.

С первой же встречи мое внимание привлёк Зёма Никритин. В нём постоянно чередовалась серьёзность и улыбка. Худенький, с черными блестящими глазами. Неудивительно, что к нему с особенным вниманием относился Максим Горький.

С солидным и любезным видом хлопочет Шифрин. Нервно работает ответственный начальник одной из передовых групп – Богомазов. Часто слышится имя Прахова. Над огромным стилизованным конём революции работает Рабичев. С большой лёгкостью Хвостенко рисует украинские типы на фоне орнаментальных подсолнухов. Смело и беспорядочно театрально фантазирует Петрицкий. Рыбак, со всем порывом темперамента, со всем знанием формального прогресса живописной культуры Парижа пишет для арки фигуры пролетариата. С шумом дает о себе знать ревнивый, размашистый и на вид неряшливый, но упорный Минчин. Чарует лиричностью и достоинством Тышлер, с большой энергией, с раздувающимися но­здрями, как у породистого скакуна, мчится женственный Челищев к высоким достижениям искусства. Выступает со всем академическим авторитетом Кричевский. Не устоять в пределах профессорских обязанностей при академии графику Нарбуту. У большевистского котла особо выделя­ется группа М. Бойчука. За молодыми бойцами, созданными на главенство, активно следуют художники Седляр, Падалка и другие, сплоченные в идее украинского национального творчества.

Работа кипела над первым государ­ственным заказом, какого ни при одной власти столица Украины не знала. Помимо вышеупомянутых имен, ко дню Красной Армии работало большое количество других художников и учеников.
Праздник должен быть всенародным, и поэтому к работе были привлечены силы ещё из другого сектора: скульпторы, архитекторы, артисты театров, музыканты и поэты, писатели.

Для работ по оформлению некоторых правительственных зданий были установ­лены лестницы пожарных команд. Как всегда, не хватало ещё одного дня – последнего. Над выполнением плана работали всю ночь. На утро город преобразился. Изобразительное искусство торжествовало в сюжетах борьбы и чисто декоративных украшениях:
– Искусство – широким массам народа, искусство – на улицы.

Мы все стали ещё больше учиться, как нужно выявлять новые социальные за­про­сы быта. Перед нами возникали проб­лемы искусства организации пространства, для которых крышей является бесконечное небо.

День праздника – смотр наших про­фессиональных сил. Это праздник синтеза. Кто-то из нас грубо в плакате изобразил буржуев, жарящихся в кастрюле. Но революция, жестоко расправляющаяся с классовыми врагами, рядом вывешивает другой идиллический плакат каких-то австралийских птиц, мирно сидящих на ветках и созерцающих красоту природы. Центральная улица Крещатик – во власти самого передового авангарда живописцев. Здесь, в противоположность Софийской площади, почти нет сюжетных элементов. Поперёк улиц параллельными рядами висят разноцветные в оригинальных формах скомпонованные стяги. Эстетика абстрактных форм. Элементы кубизма, но не машинная динамика футуризма.
Данный район украшений был выполнен группой под руководством художницы Экстер и Меллера.

Смотрю на изменившееся лицо Киева. Давно ли здесь был убит немецкий главнокомандующий Эйхгорн. Еще не засыпан след брошенной бомбы у входа в здание Украинской рады. У городской Думы не убран ещё опрокинутый памятник убитому Столыпину. С шеи бронзовой статуи не снята толстая петля. Предпринята сложная работа по снятию с высокого шпиля над крышей городской Думы золотого архангела Михаила с мечом и щитом в руках.

– Как решено в революционном комитете озаглавить это место – красным флагом или звездой, – спрашивают прохожие. Привычный взгляд отмечает исчезновение памятника Александру ІІ с барельефом верноподданных, с барельефом Великороссии и Малороссии. Памятник исчез, словно игрушка. Сметена с площади и статуя Ольги. Перед красными знаменами победного торжества, организованного рабочими массами движущихся колонн, в день Красной Армии должны быть снесены все препятствия угнетённых всего мира – в победе коммунизма.

Так роскошно, блестяще и шумно, под революционные песни и музыку, прошёл праздник событий будничных дней, рас­крывающих, чем даётся победа.

Translate »