Н. Ю. Асєєва. Українсько-французькі художні зв`язки 20-30-х років ХХ ст.

Київ, Наукова думка, 1984.

У монографії досліджується процес становлення і розвитку художніх контактів між Радянською Україною і Францією. На прикладі українського і французького мистецтва визначаються принципово нові риси у художніх взаємозв`язках нашої країни і країн Заходу. Простежується зростання популярності українського радянського мистецтва у Франції, зокрема творчості М. Глущенка, К. Редька, І. Мозалевського. Розглядаються питання взаємовпливу обох культур. Велику увагу приділено контактам діячів культури, організації виставок.

Translate this page:

Translate »