Є. І. Данилова, С. П. Сегеда. Людина та її розвиток

Київ, Радянська школа, 1985. 152 сторінки.

Книга знайомить читача з основними питаннями походження і розвитку людини. Висвітлені біологічні і соціальні фактори у цьому процесі. Підкреслена роль праці у розвитку людини. Описані мінливість в будові тіла людини і основні людські раси. Показана антинауковість расистських теорій.

Translate this page:

Translate »