Твори Вільгельма Котарбінського в музеях Києва

Унікальна виставка одного з найвизначніших художників академічної школи кінця XIX – початку XX cтоліття Вільгельма Олександровича Котарбінського (1849-1921), організована Київським національним музеєм російського мистецтва, ознаменувала повернення до...

Геній Олександра Мурашка

Постать Олександра Мурашка (1875-1919) є визначальною в історії національної культури. Він був одним з тих, хто зачинав українське малярство XX століття з його новітнім образно-пластичним баченням світу. Головними віхами на шляху пошуків виразної, адекватної часові...
Translate »