Львівські видання XVI—XVIII століть. Каталог

Львів, 1970. 48 сторінок.

Львів, 1970. 48 сторінок.

Уклав кандидат історичних наук Я. Д. Ісаєвич. Тираж 600 примірників.

Друкарня Івана Федорова у Львові. Друкарня Львівського Ставропігійського братства. Друкарня Ставропігійськогог інституту.

Translate this page:

Книги

Всі книги
Translate »