О. Лагутенко. Українська книжкова обкладинка першої третини XX століття. Монографія

Київ, Політехніка, 2005. 122 сторінки.

Об`єктивне висвітлення періоду плідного розвитку української графіки, замовчуваного або спотвореного дослідниками часів сталінської диктатури, – актуальне завдання сучасного мистецтвознавства. Видання першої третини ХХ століття – це бібліографічна рідкість. Ольга Лагутенко зібрала величезний матеріал, глибоко і всебічно проаналізувала, запровадивши до наукового обігу чимало невідомих творів. Її фундаментальне дослідження відкриває новий напрям в українському мистецтвознавстві.

Translate this page:

Книги

Всі книги
Translate »