О. М. Рославець. Руйнування образу. Про деякі тенденції сучасного зарубіжного мистецтва

Київ, Мистецтво, 1974. 144 сторінки.

Як і чому виникли формалістичні течії в образотворчому мистецтві капіталістичних країн, у чому полягає їх соціальне коріння і в яких формах вони знаходять свій вияв у художній практиці  — всі ці питання закономірно цікавлять любителів мистецтва. Відповідь на них містить пропонована читачеві книга. У ній дається характеристика та аналіз таких провідних напрямів модернізму, як кубізм, абстракціонізм, експресіонізм, сюрреалізм, поп-арт, хепенінг і інших не менш відомих течій та угруповань. Піддається критиці занепадницька практика художників-модерністів. Поряд з цим підкреслюється прогресивна роль реалістичного мистецтва, що протистоїть занепадницьким тенденціям формалізму. 

Translate this page:

Книги

Всі книги
Translate »