Тетяна Кара-Васильєва. Літургійне шитво України XVII—XVIII століть. Іконографія, типологія, стилістика

Львів, Свічадо, 1996. 230 сторінок.

Львів, Свічадо, 1996. 230 сторінок.

Запропонована читачеві праця присвячена українському літургійному шитву 17-18 століть. Українське літургійне шитво в такому обсязі зразків, залучених професором Т. Кара-Васильєвою, вводиться у науковий обіг вперше і постає як оригінальний вид образотворчого мистецтва, що розвивався у постійних зв`язках з іконописом, стінописом та гравюрою. І не просто у зв`язку, але в єдності, ідейним підгрунтям якої служило богослов`я.

Translate this page:

Translate »