Українське народне малярство XIII—XX століть. Альбом. Автори упорядники В. І. Свєнціцька, В. П. Откович

Київ, Мистецтво, 1991.

Київ, Мистецтво, 1991.

В альбомі представлено твори народних малярів, що зберігаються в музеях Києва, Львова, Полтави, Чернігова, Дніпропетровська, у приватних колекціях. Охопити ширше коло музеїв, пам`яток минулого та сучасних творів в одному виданні автори та видавці, ясна річ, не мали можливості. До того ж слід зауважити, що пошук обмежувався недостатньою інформацією про стан збереження чи наявність творів народного малярства в багатьох інших музеях республіки. За умов національного нігілізму, що панував у роки культу особи та застою, народний живопис недостатньо вивчався, мало того, він знищувався разом з культовими спорудами, а знищено їх свого часу тисячі. Розпорошувалися по запасниках музеїв приватні колекції, де вони нерідко, забуті всіма, гинули. Сумна доля спіткала значну колись колекцію української старовини Тарновських.

Марно упорядники та видавці дошукувалися експонатів з відомої свого часу колекції академіка Д. Яворницького. Але й те, що вціліло, не завжди належно опрацьоване, каталогізоване й відреставроване. Часто-густо експонати зберігаються у неприпустимих умовах. Особливо це стосується обласних художніх та краєзнавчих музеїв, яким виділяють мізерні кошти на музейну справу. Складність упорядкування цього видання полягала ще й у тому, що через історичні умови пам`яток давнього малярства збереглося надто мало на східній, центральній, північній та південній Україні. Отож так склалося, що до нашого часу дійшло у відносно доброму стані чимало пам`яток давнього живопису західноукраїнських земель. Така обставина, ясна річ, зменшувала можливість порівняльного аналізу народного малярства на терені усієї України. Втім, навіть те, що було доступне авторам та видавцям, дало яскраву картину розвитку української культури, запевнило в думці про невичерпні творчі сили українського народу, який і в найтяжчі роки свого багатостраждального минулого творив прекрасні, невмирущі цінності.

В альбомі репродуковано здебільшого твори народного малярства. Іконопис професійних митців залучався лише в тих випадках, коли в ньому простежувалася яскраво виражена народна течія. Коментарі подано лише до творів середньовічного малярства задля кращого розуміння історії пам`яток, їх сюжетики, іконографії та особливостей стилю, оскільки чимало творів або ж маловідомі читачеві, або ж публікуються вперше. Творчість окремих сучасних митців характеризується лише в коротких біографічних довідках, тому шо про них є вже чимала мистецтвознавча література.

Translate this page:

Книги

Всі книги
Translate »