В. В. Рубан. Український портретний живопис першої половини XIX століття

Київ, Наукова думка, 1984. 372 сторінки.

У монографії на великому фактичному матеріалі досліджуються провідні тенденції і своєрідність українського портретного живопису першої половини XIX ст., розкривається неоднозначний характер якісно нового етапу еволюції жанру, коли під впливом суспільних зрущень, з утвердженням естетичних ідей сентименталізму і романтизму формується новий погляд на людину. В науковий обіг вводяться імена забутих і невідомих майстрів портрета, публікуються твори, що уособлюють духовні шукання епохи, відбивають потяг до нових ідеалів. Для мистецтвознавців, художників, викладачів, студентів художніх вузів. 

Translate this page:

Книги

Всі книги
Translate »