Яким Запаско, Ярослав Ісаєвич. Пам'ятки книжкового мистецтва. Каталог стародруків виданих на Україні. Книга перша (1574—1700)

Львів, Вища школа, 1981.

Львів, Вища школа, 1981.

Стародруки — книги, видані до 1800 року. Це багатюще джерело для дослідження історичного минулого народу, його мови, літератури, образотворчого мистецтва. «Пам`ятки книжкового мистецтва» — ілюстрований каталог українських стародруків у двох книгах.

Перша книга відкривається нарисом друкарства, видавничої справи та книжкового мистецтва України в XVI–XVIІІ ст., у якому підкреслюється тісний зв`язок українського друкарства з соціально-економічними, політичними і культурними умовами розвитку суспільства. Основну частину каталогу становлять описи всіх відомих книг, надрукованих кириличним і латинським шрифтами в Україні до 1700 року включно. В описах, розміщених у хронологічному порядку, наводяться вихідні дані стародруків, відомості про їх зміст, мову, поліграфічну організацію тексту, художнє оформлення, прикметні особливості примірників та місце їх зберігання.

Текст видання супроводжується репродукціями титульних або початкових сторінок, гравюр із стародруків. Наприкінці вміщено перелік друкарень і їх працівників, а також покажчики. Для істориків, філологів, мистецтвознавців, бібліографів та бібліофілів.

Translate this page:

Книги

Всі книги
Translate »